Vítejte na stránkách vilavemeste.cz

ať jsou pro Vás inspirací, mozaikou či střípkem do té Vaší...

Snoubí se v nich láska k přírodě a jejím projevům, formám...v materiálech, esencích libovonných, k darům Matky Země vyživujícím naše těla a hladícím naše duše,

k bytostem jemněhmotného světa, inspirujícím, trpělivým, konejšícím i hravým a rozpustilým,

láska k barvám,

k poznání a jeho vyjádření v hmotu vložené...

...a neutuchající potřeba tvořivosti, kterou v sobě nosím a která se proměňuje s tím, co proud života přináší, s mým zráním a zkušenostmi, které můj život obohacují.

VÍLA VE MĚSTĚ 

propojuje harmonii přírody s prostředím, které díky přecivilizovanosti pozbylo své přirozenosti ve prospěch umělého, rychlého, mělkého ...

propojuje svět pozemský, viditelný, hmatatelný s tím, který můžeme vnímat za hranicemi našich pěti smyslů...

 

Petra Pathrami