ÉTERICKÉ OLEJE

Éterické nebo také esenciální oleje jsou poslové esencí rostlin a slunečního světla, známé svými aspekty nejen botanickými, ale i energetickými. Propojují coby zdánlivě fyzické médium všechny složky lidské bytosti – tělo, duši, ducha. Umí promlouvat k našim buňkám a pomáhají jim rozvzpomínat se na svůj původ, stav harmonie, zdraví a spojení s pravou podstatou naší bytosti. 

Přestože jsou esenciální oleje nástroji jemné terapie, mají SÍLU zasáhnout hluboko do psychiky člověka, uvolnit mysl a pozvednout ducha.

Esenciální oleje se vyskytují v různých částech rostlin – v listech, okvětních lístcích, nati, plodech, větvičkách, semenech, kořenech, kůře, ze kterých se získávají nejčastěji destilací či lisováním za studena.

Ésenciální oleje prostřednictvím čichu ovlivňují přímo centrální nervový systém - limbický systém - centrum našich emocí. Při aplikaci na kůži prostupují pokožkou do krevního oběhu. Mají malou molekulární hmotnost, a proto dobře prostupují kůží. Jejich působení na tělo i smysly je pozvolné a dlouhodobé, trvá ještě dlouhou chvíli po aplikaci. Jejich účinky zasahují i jemněhmotná těla naší aury.

Silice dle výběru mohou mít uvolňující či stimulační účinek na psychický stav člověka. Propojují nás se sebou samými, uvolňují stres a napětí a tím i svalovou tenzi, která vzniká v důsledku nezpracovaných emocí. Působí na pocity, nálady a postoje člověka, jeho sebehodnocení, sebevědomí, podporují klid a harmonii, soustředění, empatii, tiší neurózy, odstraňují mentální napětí, usnadňují komunikaci. 

Aromaterapie pomáhá najít ztracenou duševní, fyzickou a intelektuální rovnováhu. Využívá přirozených léčivých sil přírody a má celostní účinky na tělo i psychiku člověka.